pl

Case studies

Practical realization of the world's first ceramic bearing in 1984 Reliable, corrosive-resistant and suitable for use in solutions

"Are there any bearings that can be used in water?" From this single question, JTEKT began developing a corrosion-resistant bearing. As a result, we commercialized the world's first ceramic bearing in 1984. This case study introduces the beginning of Koyo's reputation as a major ceramic bearing supplier.


Client Profile:
Major heavy industry manufacturers, chemical manufacturers, research institutions and many more

80% less uneven rotation! (compared with a planetary gear) A precision reduction gear adopting Koyo bearing technology

A printing machinery manufacturer facing the dilemma of poor printing quality due to uneven rotation of the feed drum. JTEKT's proposal of a traction drive resulted in accomplishment of a precise gear reduction not possible with a planetary gear. If you face issues of uneven rotation, vibration or noise, this case study is a must-read!


Client Profile:
Printing machinery manufacturer

A bearing achieving both size reduction and higher capacity (longer life) Contributing to the further enhancement of robot performance!

In order to manufacture robot parts which are compact, lightweight and long-life, the bearing, which is one element part, also needs to be of ultra-high quality offering both a compact size and high capacity. JTEKT applied itself to this challenge and contributed to the development of new robot parts.


Client Profile:
Robot manufacturing

Bearing 3D
FAQ

Czym jest łożysko kulkowe skośne?

Łożysko kulkowe skośne posiada bieżnie osiowo asymetryczne. Obciążenia osiowe są przenoszone przez łożysko w linii prostej, podczas gdy obciążenia promieniowe biegną po linii skośnej, która wykazuje tendencję do rozdzielania bieżni osiowo. Dzięki temu kąt działania na bieżni wewnętrznej jest taki sam jak na bieżni zewnętrznej. Łożyska skośne lepiej radzą sobie z obciążeniami łączonymi (oddziałującymi w kierunkach promieniowych i osiowych), a kąt działania łożyska powinien być dostosowany do względnych proporcji pomiędzy występującymi obciążeniami. Im większy jest kąt działania (standardowo wynosi od 10 do 45 stopni), tym większa jest odporność łożyska na obciążenie osiowe, lecz tym mniejsza obciążalność promieniowa. W układach dużych prędkości, takich jak turbiny, silniki odrzutowe czy przyrządy stomatologiczne, siły odśrodkowe generowane przez kulki łożyska powodują zmiany kąta działania na wewnętrznej i zewnętrznej bieżni. Ze względu na niską gęstość (40% gęstości stali), w konstrukcjach tego typu regularnie wykorzystuje się materiały ceramiczne, takie jak azotek krzemu. Istotnie zmniejszają one siłę odśrodkową i znakomicie sprawdzają się w wysokich temperaturach. Ich proces zużycia przebiega w sposób identyczny, jak stali łożyskowej, a więc w mniejszym stopniu mamy tu do czynienia z pękaniem lub rozpadem struktury.

 

Łożyska skośne są wykorzystywane w większości rowerów, a dokładnie w konstrukcjach łożysk sterowych, ponieważ działają na nie zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe.

 

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij „Produkty”.

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu

I understand