tr

BY PRODUCT

Eksenel bilyalı rulmanlar

Eksenel bilyalı rulmanlar, tek yönlü ve çift yönlü tipler olarak ikiye ayrılır.

Eksenel bilyalı rulmanlar, tek yönlü ve çift yönlü tipler olarak ikiye ayrılır.

İlk tip olan rulmanlar eksenel yükleri bir yönde alabilir, ikinci tip olan rulmanlar ise eksenel yükleri her iki yönde alabilir. Oysa hiç bir tip radyal yük altında veya yüksek dönme hızıyla çalışan mekanizmalar için uygun değil.

Yatak pulunun arka yüzü küresel olan rulmanlar (küresel arka yüzü olan rulmanlar veya hizalamalı yuva pulu olan rulmanlar) kendinden hizalamalıdır ve hatalı montajdan kaynaklanan dengesizlik olması durumunda bile çalışır.

Eksenel oynak makaralı rulmanlar

Eksenel oynak makaralı rulmanlar, yüksek eksenel yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış. Radyal yük, rulmanın taşıdıgı eksenel yükün %55’inden az ise, onu da taşıyabilir. Oysa, bu tip rulmanlar yüksek dönme hızıyla çalışan mekanizmalar için uygun değildir. Yatak pulundaki yuvarlanma yolu küresel olduğundan, bu rulmanlar kendinden hizalamalıdır ve eksenel eğime göre ayarlanabilir. Bu tip rulmanların çoğu yağ ile yağlanır.

Bearing 3D
FAQ

Neden Koyu rulmanlarını tercih etmelisiniz?

JTEKT’de müşterimize adanmış ve odaklanmış olarak yüksek nitelikli ürünler sunar ve en iyi cözümleri sağlarız. Çünkü bizim için en önemlisi olan onlar. İleri teknoloji, tasarım-mühendislik uzmanlığımızla birleştirerek, Koyo markalı, teknik yönden geliştirilmiş rulmanların ve çözümlerin çeşitliğini sunabiliriz. Bu durumu göz önüne alıp, çevre dostu, enerji tasarrufu ve geri dönüşebilir gibi ürünlerin üretim teknolojilerini geliştirerek çevreyi korumasına ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktayız.

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu

I understand