tr

BY PRODUCT

Eksenel bilyalı rulmanlar

Eksenel bilyalı rulmanlar, tek yönlü ve çift yönlü tipler olarak ikiye ayrılır.

Eksenel bilyalı rulmanlar, tek yönlü ve çift yönlü tipler olarak ikiye ayrılır.

İlk tip olan rulmanlar eksenel yükleri bir yönde alabilir, ikinci tip olan rulmanlar ise eksenel yükleri her iki yönde alabilir. Oysa hiç bir tip radyal yük altında veya yüksek dönme hızıyla çalışan mekanizmalar için uygun değil.

Yatak pulunun arka yüzü küresel olan rulmanlar (küresel arka yüzü olan rulmanlar veya hizalamalı yuva pulu olan rulmanlar) kendinden hizalamalıdır ve hatalı montajdan kaynaklanan dengesizlik olması durumunda bile çalışır.

Eksenel oynak makaralı rulmanlar

Eksenel oynak makaralı rulmanlar, yüksek eksenel yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış. Radyal yük, rulmanın taşıdıgı eksenel yükün %55’inden az ise, onu da taşıyabilir. Oysa, bu tip rulmanlar yüksek dönme hızıyla çalışan mekanizmalar için uygun değildir. Yatak pulundaki yuvarlanma yolu küresel olduğundan, bu rulmanlar kendinden hizalamalıdır ve eksenel eğime göre ayarlanabilir. Bu tip rulmanların çoğu yağ ile yağlanır.

Bearing 3D
FAQ

Oynak makaralı rulman nedir?

Oynak makaralı rulmanlar, yüksek yük kapasitesi ve hizalama olan bir rulmandır. Bu tür rulmanlar, ağır ve darbe yükü içeren alçak ve orta hızı olan sistemler için uygundur. Oynak makaralı rulmanların hizalamalı ve çift sıralı ya da radyal ve eksenel kombinasyonu versiyonları mevcuttur. Onlar yuvarlak ya da küresel makarayı yuvarlanma eleman olarak kullanmakta. Dış bileziğin, makara ve kafes arasında biraz hizasızlık bırakan, yuvarlanma yolu vardır. Oynak makaralı rulmanlar yüksek yük kapasitesi ve sarsımlı yüklemeye karşı direnç konusunda rakipsizdir, fakat hızlar arttıkça verimliliği azalmakta. Yüksek hızlar çevresinde, verilen sistemlere özgü gerilme içinde ve kısıtlı yağlama zamanında istikrarlı bir şekilde çalışmakta. Oynak makaralı rulmanın kafesi boyutsal kesinliği ve yüksek fonksiyonelliği sağlamakta. Bazı araştırmalara göre oynak makaralı rulmaların hizmet ömrü, standart rulmanların iki katına kadardır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız „Ürünler”

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case, you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu. Our privacy policy is available at: www.jtekt.co.jp/e/privacy3.html

I understand